Makromolekylers struktur och funktion 15 hp

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG349
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och kursmaterial:

Schema
Studium

Kursen har som mål att ge studenterna en avancerad kunskap om struktur- funktionsrelationer för makromolekyler samt att kunna hantera olika verktyg inom strukturell bioinformatik. Studenten kommer också att få god insikt om aktuell forskning om utveckling av läkemedel baserade på struktur av makromolekyler. För ytterligare detaljer, se den engelska sidan

För mer information kontakta:
Maria Selmer (maria.selmer@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17