Bioinformatiska analyser IIa

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG337
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Bioinformatik är – bland annat - användandet av datorer och informationsteknologi för att kunna svara på biologiska frågor, något som idag är nödvändigt inom alla biologiska arbetsfält. De tre kurserna Bioinformatiska analyser I, IIa och IIb ger tillsammans en verktygslåda som du lär dig använda inom just ditt fält av biologin.

Eftersom kurserna är avsedda för dig som inte har bioinformatik som huvudområde för dina studier, utan behöver det som ett verktyg, så är tanken att kurserna skall kunna läsas parallellt med andra kurser. De går därför på deltid (5 hp/halv termin). Undervisningen är till stor del datorstödd, där du kan läsa in teori och göra övningsuppgifterna på distans när det passar dig, men även diskutera med lärare och kursare. Detta kompletteras med ett antal föreläsningar och övningar på plats.

Bioinformatiska Analyser IIa vänder sig främst till dig som studerar t.ex. evolutionsbiologi, både på molekyl- och organismnivå, eller biodiversitet. Kursen omfattar bl.a. modeller för sekvensevolution, fylogenianalyser (evolutionära träd och nätverk) av gener och organismer, multivariata metoder för datareduktion och visualisering (t.ex. PCA, MDS), geografiska informationssystem (GIS) och databaser för studier av biodiversitet. Den kräver Bioinformatiska analyser I som förkunskap.

För mer information kontakta:
Stefan Ekman (Stefan.Ekman@em.uu.se)