Tillämpad fysiologi

Program: Kvällskurs, höstterminen
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG333
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen vänder sig framför allt till blivande lärare i idrott och hälsa eller biologi, men även biologistudenter som vill få fördjupade och praktiska kunskaper om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen.

Under kursen får du lära dig mer om bl.a.:

  • Fysiologiska krav och anpassningar till olika aktiviteter och extrema miljöer, t.ex. dykning, vistelse på hög höjd (inkl. rymden), kyla, värme, etc.
  • Träning för styrka och uthållighet.
  • Dopning, alkohol och narkotika.
  • Kostens betydelse för hälsan, särskilt vid olika aktiviteter.
  • Äta rätt för träning, bantningsdieter, kolhydratuppladdning, fettförbränning, m.m.
  • Aptitreglering och stress. Immunförsvarets betydelse för hälsan.
  • Skillnader mellan män och kvinnor, gammal och ung, frisk och sjuk avseende träningsmetoder, kostbehov, etc.

Du får även vid egna laborationer och studiebesök kunskaper om hur man mäter fysisk prestationsförmåga (aerob/anaerob kapacitet), gör bestämningar av kroppssammansättning och beräkningar av kost- och aktivitetsregistreringar samt hur kroppen påverkas av träning, ålder, alkohol, nikotin och koffein.

För mer information kontakta:
Monika Schmitz (monika.schmitz@ebc.uu.se)