Ekologisk metodik

Program: Masterprogrammet i biologi
Kurskod: 1BG324
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Den här kursen fokuserar på det praktiska hantverket som en ekolog måste kunna för att jobba som naturvårdare inom myndigheter, som konsult eller i olika organisationer. Det är därigenom en starkt tillämpad kurs, men kunskaper om hur man provtar och beskriver populationer och samhällen är också ovärderlig vid planering av ett ekologiskt examensarbete eller för fortsatta doktorandstudier.

Det räcker inte med att kunna samla in data i fält, man måste även kunna tillämpa korrekta statistiska metoder när man analyser sina data och presentera dem för olika målgrupper på ett effektivt sätt. Därför är diskussioner kring kritisk utvärdering av data och övningar i framställning och diskussion av inventerings- och karteringsresultat muntligt och skriftligt viktiga delar i kursen.

Kursens första halva ger en grundlig genomgång och övning i de inventerings- och karteringsmetoder som är vanliga inom tillämpad naturvård. Till exempel introduceras centrala program för monitoring (EUs Natura 2000) och miljöövervakning (Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram NILS, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Betydelsen av inventeringar och karteringar t.ex. inför reservatsbildning och beskrivs och diskuteras.

Under en fältvecka genomför studenterna gruppvis ett antal inventeringar och karteringar (projektform) för att få en realistisk övning och praktiska erfarenheter av de metoder som kursen täcker. Denna verksamhet planeras i detalj innan fältveckan, och sammanställs, utvärderas och redovisas efter hemkomst. 

För mer information kontakta:
Robert Muscarella (Robert.Muscarella@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-21