Molekylär cellbiologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG320
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i molekylär cellbiologi, och en förståelse för hur molekylära processer fungerar hos olika cellslag.

Kursen tar upp struktur och funktion hos celler från djur, växter, bakterier och arkéer. Den behandlar celltillväxt och celldelning, och hur dessa processer regleras hos de olika typerna av celler. Den behandlar även kommunikation inom och mellan celler, samt molekylära processer som styrs på detta sätt hos encelliga och flercelliga organismer. Cellulära differentieringsprocesser behandlas också, liksom immunförsvarets celler. Kvantitativa aspekter av de intracellulära processerna diskuteras också.

För mer information kontakta:
Michael Pavlov (michael.pavlov@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22