Bevarandebiologi 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG318
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Du som vill jobba praktiskt med naturvårdsfrågor får här chansen att bygga en gedigen bas i naturvårdsbiologisk teori och forskningsmetodik. Kombinationen av teori och praktiska naturvårdsuppgifter varvas genom kursen. När du läst kursen har du därför de kunskaper du behöver som kommunekolog eller naturvårdsforskare.

Vi arbetar med kvantitativ metodik för att analysera dynamiken hos strukturerade och icke-strukturerade populationer, i sårbarhetsanalyser, inom populationsgenetik och metapopulationsteori. Den problematik som små populationer ställs inför har extra fokus i kursen. Dessutom behandlas skogs- och kulturlandskapens historia och skötsel. Gästföreläsare besöker kursen och berättar om de utmaningar de ställs inför på kommuner, inom vägverket, i skogsbolagen och andra för dig, tänkbara arbetsplatser i framtiden.

Undervisningen ges till viss del som föreläsningar men baseras huvudsakligen på självständiga studier, datorlaborationer, seminarieverksamhet, exkursioner och projektarbete.

För mer information kontakta:
Nina Sletvold (nina.sletvold@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-17