Växternas evolution och mångfald

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG316
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

En kurs där du lär dig mer om växternas, algernas och svamparnas fantastiska värld. Vi åker på en veckas resa till Teneriffa för att vidga våra kunskaper i botanik och botaniska arbetsmetoder.

Denna kurs ger dig omfattande kunskap om växternas, svamparnas och algernas variation i form, levnadssätt och fortplantning samt deras ekologiska och ekonomiska betydelse. Dessa organismers mångfald behandlas ur ett fylogenetiskt perspektiv.

I kursen ingår en veckas fältkurs till Teneriffa för arbete med olika projekt. Priset för resan är subventionerat och du betalar endast 3 000 kr själv.

I kursen ingår också ett projektarbete, som du gör med någon av avdelningens doktorander som mentor.

Mer information om forskningen vid Avdelningen för systematisk biologi hittar du på www.systbot.uu.se

För mer information kontakta:
Petra Korall (petra.korall@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-17