Bioinformatiska analyser I

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG311
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Bioinformatik är – bland annat - användandet av datorer och informationsteknologi för att kunna svara på biologiska frågor, något som idag är nödvändigt inom alla biologiska arbetsfält. De tre kurserna Bioinformatiska analyser I, IIa och IIb ger tillsammans en verktygslåda som du lär dig använda inom just ditt fält av biologin.

Eftersom kurserna är avsedda för dig som inte har bioinformatik som huvudområde för dina studier, utan behöver det som ett verktyg, så är tanken att kurserna skall kunna läsas parallellt med andra kurser. De går därför på deltid (5 hp/halv termin). Undervisningen är till stor del datorstödd, där du kan läsa in teori och göra övningsuppgifterna på distans när det passar dig, men även diskutera med lärare och kursare. Detta kompletteras med ett antal föreläsningar och övningar på plats, kvällstid (se schema). Dessa föreläsningar är ej obligatoriska, och kursen kan därför följas på distans, med det viktiga undantaget att kursen avslutas med en tentamen där du fysiskt måste närvara i Uppsala.

Bioinformatiska Analyser I är den första kursen i paketet och har ett innehåll som alla som arbetar med molekylära data – vilket nästan alla biologer någon gång gör – behöver. Den fokuserar på jämförande sekvensanalyser (DNA/RNA och protein) och allmänt tillgängliga databaser. Kursen omfattar innehåll, sökverktyg och gränsytor mot biologiska databaser (t.ex. GenBank, KEGG, UniProt) – främst web-gränsytor. Vidare studerar du hur sekvensfragment (från sekvensatorn) läggs ihop till en sammanhängande sekvens, hur man kan identifiera gener i sekvenser, och hur man passar in sekvenser mot varandra för att jämföra dem.

Du kan sedan komplettera Bioinformatiska analyser I med kursen Bioinformatiska analyser IIa.

För mer information kontakta:
Katarzyna Zaremba (Katarzyna.Zaremba@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17