Ekotoxikologi

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG308
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som krävs för att bedöma miljökemikaliers källor, spridning och effekter. Kursen innehåller teori, projektarbeten och en laboration. Projekten ger dig träning i klassificering och märkning av miljöfarliga kemikalier och i riskbedömning av läkemedelssubstanser och växtskyddsmedel. Laborationen redovisas i en rapport som skrivs likt en kort vetenskaplig artikel.

För mer information kontakta:
Lars Behrendt (lars.behrendt@scilifelab.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-16