Protein Engineering

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik och bioinformatik, MSc molekylär bioteknik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1BG301
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och kursmaterial: Schema
Studium

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om sambandet mellan proteiners struktur och funktion och hur man med moderna genetiska och datorbaserade metoder specifikt kan analysera och förändra proteiners egenskaper. Fokus riktas även mot industriellt tillämpad bioteknik.

Kursen behandlar grundläggande principer för proteiners struktur och funktion. Datorgrafik och datasystem tillämpas inom molekylärbiologi och speciellt inom protein engineering, såväl för molekylgrafik som för strukturanalyser och sekvensjämförelser (bioinformatik). Proteinutveckling med riktad mutagenes (inklusive design av mutationer) och molekylär evolution gås igenom. Tillämpningar av bioteknik inom industri, medicin och jordbruk, liksom därtill kopplad kvalitetskontroll (GLP och GMP), ingår. En del av arbetet under kursen utförs i projektform. Applicering av teknikerna på en aktuell industriell frågeställning inom läkemedeldesign. Kommersialisering av en bioteknologisk idé eller uppfinning.

För mer information kontakta:
Sherry Mowbray (sherry.mowbray@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17