Faunistik - vertebrater

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG222
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ger fördjupade kunskaper om ryggradsdjuren, med en tyngdpunkt på artkunskap och färdighet att artbestämma svenska ryggradsdjur i fält. I kursen ingår artidentifiering av i stort sett alla svenska ryggradsdjur, samt kunskap om deras utbredning, habitatkrav och allmänna biologi (födovanor, spår, sång, läten, flyttning och häckningsekologi). Delar av tentorna kommer att hållas i fält.

Efter kursen ska du kunna besvara allmänhetens frågor om svenska ryggradsdjur.

Kursen går på kvartsfart under våren med träffar och exkursioner under morgnar, kvällar och helger.

För mer information kontakta:
Anssi Laurila (Anssi.Laurila@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-07