Floristik, kärlväxter

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG220
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Denna kurs är närmast ett måste för dig som tänker arbeta med naturvård eller med inventeringar. Den är också mycket lämplig för dig som är eller skall bli lärare i biologi.

Under denna sommarkurs presenteras en stor del av de kärlväxter som finns i Mellansverige, liksom de vanligare fjällväxterna. Dessutom behandlas olika aspekter på arters variation, ekologi och utbredning, liksom naturvårdsaspekter och inventeringsmetodik. Detta är en utpräglad fältkurs och många fina naturområden besöks. 

För mer information kontakta:
Bertil Ståhl (bertil.staahl@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-02-06