Yrkespraktik i biologi 15 hp

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG218
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Kursen yrkespraktik i biologi syftar till att ge dig erfarenhet från en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning samtidigt som du får en generell kunskap om arbetslivet. Det ger dig också möjlighet att tänka efter vilka kurser du vill läsa och kan ha behov av för din framtida yrkesroll. Du får också kännedom om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs.

  • Kursen ges på svenska. Den har endast 10 platser per tillfälle.
  • Introduktion till kursen ges vid särskilda tillfällen.
  • Du har själv ansvar för att hitta praktikplats och handledare.

Innan du börjar 
Du ska ha blivit antagen till kursen, varit med på introduktionen. Dessutom ska arbetsplats, handledare och arbetsplan ha godkänts.

Examination 
Redovisning sker i muntlig och skriftlig form. Den muntliga redovisningen görs i seminarieform och den skriftliga redovisningen sker i form av en dagbok med en inledning om företaget och en avslutning om hur du upplevt praktiken.

Ansökan
Anmäl dig till ett lämpligt introduktionstillfälle, via e-mail till kursledaren Elisabeth Långström. (Elisabeth.Langstrom@ibg.uu.se). Välj ett tillfälle i god tid före (gärna mer än en termin före) den period då du vill göra din praktik, så att du har tid att leta efter en lämplig praktikplats. Ansökan till kursen görs på särskild blankett som tillhandahålls av Elisabeth Långström vid introduktionen. I ansökan måste du ange vilken period du vill göra praktik: period I eller II på hösten, period III eller IV på våren, eller under sommaren. Läs gärna en intervju med en student som läst kursen.

Exempel på arbetsplatser
Dessa listor visar exempel på företag inom olika områden där biologer kan arbeta. Det finns inga utlovade platser på dessa företag utan listorna ska ses som inspiration.

Life Science-företag

Företag inom limnologi, naturvård, miljövård m.m.

Myndigheter, statliga verk, muséer m.m.

Senast uppdaterad: 2022-06-30