Marinbiologi 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG217
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Den största delen av organismvärldens diversitet finns i havet och utgör en mångformig och ganska outnyttjad, men potentiellt stor, resurs för områden som farmakologi och bioteknik. De marina organismerna lever dessutom i (och är anpassade till) många olika biotoper som saknar motsvarighet i terrestra och limniska miljöer. På kursen Marinbiologi, med undertiteln Organismer och biotoper, har du möjlighet att närmare bekanta dig med dessa organismer och miljöer, och fördjupad dig inom detta fält.

Kursen behandlar ingående marina organismer (med en tonvikt på djur, men även övriga marina grupper, inklusive mikrober, finns med), deras mångfald och deras olika lösningar på anpassningar till sin miljö. Vi behandlar också olika marina biotoper (från djuphav och pelagial till korallrev, men med en liten tonvikt på Skandinaviska förhållanden) och sammansättningarna av organismsamhällena där, liksom olika marina biogeografiska mönster. Du kommer också att konfronteras med problemen att studera marina organismer och att göra inventeringar i marina miljöer, och lära dig tekniker och metoder för detta.

Kursen innehåller många praktiska moment, inklusive ett projektarbete, och en stor del av kursen kommer att gå på Klubbans Biologiska Station i Fiskebäckskil, Bohuslän.

För mer information kontakta:
Mikael Thollesson (thollesson@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22