Humanfysiologi 10 hp

Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG216
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Den här kursen, som ligger på grundnivå, syftar till att ge en översiktlig bild av människokroppens fysiologi och anatomi och vänder sig främst till studenter utan omfattande kunskaper i organismbiologi. Den utgör ett bra komplement till övriga biologikurser inom kandidatprogrammet och flera av kursmomenten har utformats med tanke på behovet hos blivande lärare. Kursen innehåller bl.a. en genomgång av uppbyggnad och funktion hos flera av kroppens organsystem som t.ex. nervsystemet, cirkulationssystemet och mag-tarmkanalen. Kursen omfattar också moment som behandlar skeendena från befruktning till födelse och amning. Under kursens gång diskuteras sexuellt överförbara sjukdomar, första hjälpen och även hur t.ex. tobak, alkohol och olika typer av narkotika påverkar människokroppen.

Undervisningen äger rum under en eller två kvällar per vecka under hela vårterminen. Antalet undervisningstillfällen blir drygt 20 st. De undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, laborationer och diskussionsseminarier. Flera av föreläsningarna kommer att ges av inbjudna föreläsare som är experter inom sitt ämnesområde. Bland andra kommer en ambulanssjukvårdare att prata om första hjälpen, en rättspatolog att diskutera skador orsakade av alkohol och en narkotikapolis att redovisa sin bild av narkotikaproblemet i Uppsala.

Det förekommer inga obligatoriska moment på kursen men ett aktivt deltagande på föreläsningar, laborationer och diskussionsseminarier kommer på ett påtagligt sätt öka möjligheterna till ett bra resultat på kursens skriftliga tentamen.

För mer information kontakta:
Chadanat Noonin (chadanat.noonin@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-07