Examensarbete C i biologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG214
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Examensarbete C innehåller, förutom att skriva en vetenskaplig text, egen insamling av data inom en forskningsgrupp. Att göra ett Examensarbete C innebär ett större ansvar för dig som student. Du måste ordna med ett eget projekt, en lämplig handledare och genomföra projektet på egen hand (med stöd från handledare). Projektet ska också vara genomförbart under en tid som motsvarar 15 hp (10 veckor) och ha hög vetenskaplig förankring.

Examensarbeten kan påbörjas något av datumen nedan. Är examensarbetet utformat på ett sådant sätt att ett annat startdatum krävs är du välkommen att ta upp det med din koordinator.

VT 2023
16 januari
6 februari
27 februari
20 mars
10 april
1 maj
22 maj
5 juni
26 juni
17 juli
7 aug
28 aug

HT 2023
18 sept
9 okt
31 okt
20 nov
11 dec
2 jan
15 jan

Färdiga rapporter – Examensarbete C

Senast uppdaterad: 2023-03-02