Examensarbete C i biologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG214
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Examensarbete C innehåller, förutom att skriva en vetenskaplig text, egen insamling av data inom en forskningsgrupp. Att göra ett Examensarbete C innebär ett större ansvar för dig som student. Du måste ordna med ett eget projekt, en lämplig handledare och genomföra projektet på egen hand (med stöd från handledare). Projektet ska också vara genomförbart under en tid som motsvarar 15 hp (10 veckor) och ha hög vetenskaplig förankring.

Examensarbeten kan påbörjas något av datumen nedan. Är examensarbetet utformat på ett sådant sätt att ett annat startdatum krävs är du välkommen att ta upp det med din koordinator.

VT 2024
15 januari
5 februari
26 februari
18 mars
8 april
29 april
20 maj

HT 2024
2 september
23 september
14 oktober
4 november
25 november
16 december
6 januari

Färdiga rapporter – Examensarbete C

Senast uppdaterad: 2024-03-18