Examensarbete C i biologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG214
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Examensarbete C innehåller, förutom att skriva en vetenskaplig text, egen insamling av data inom en forskningsgrupp. Att göra ett Examensarbete C innebär ett större ansvar för dig som student. Du måste ordna med ett eget projekt, en lämplig handledare och genomföra projektet på egen hand (med stöd från handledare). Projektet ska också vara genomförbart under en tid som motsvarar 15 hp (10 veckor) och ha hög vetenskaplig förankring.

Färdiga rapporter – Examensarbete C

Senast uppdaterad: 2022-02-10