Biodiversitet och ekologi i Yunnan

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG213
Poäng: 15.0
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen fokuserar på faktorer och processer som påverkar biologisk mångfald. De teoretiska studierna i Uppsala exemplifieras genom en fältkurs (ca 3 veckor) till ett av världens sk ”biodiversity hotspots”: Yunnan i södra Kina.

En del av fältkursen tillbringas i en fältstation i Xishuangbanna, södra Yunnan där ekologiska projektarbeten ligger i fokus.

Hot mot biodiversitet kommer att belysas. Yunnan är rikt ur både en biologisk och kulturell synvinkel. Vi kommer därför också att studera hur man i denna del av världen använder sin biologiska och kulturella mångfald. Kursen avslutas och summeras i Uppsala efter fältkursen.

Blogg 2013
Läs bloggen som några av våra studenter skrev under kursen 2013

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)
Tobias Jakobsson (jakobsson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-04