Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare

Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG211
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kunskap i miljörätt är helt nödvändigt för alla som jobbar med miljöfrågor. Arbetar du på myndighet så är lagboken ett dagligt arbetsredskap – hur skriver man egentligen ett föreläggande? Arbetar du inom privat sektor måste du veta hur myndigheterna agerar och varför. Hur besvarar man egentligen ett föreläggande?

Kursen vänder sig till naturvetare och en tanke bakom kursen är att ge dig som student en sådan kompetens att du blir intressant för t.ex. ett kommunalt miljökontor eller en länsstyrelse och på så vis ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Som kursens namn antyder så utgår undervisning och egna arbeten från hur det är att arbeta inom offentlig förvaltning. Handläggning av ärenden är ett genom­gående tema. Vid sidan av miljöbalken studeras också livsmedelslagstiftning Allt detta integreras med grundläggande kunskap i förvaltningsrätt.

Nytt för våren 2011 är att kursen kompletterats med ett utökat avsnitt om miljökonsekvensbeskrivningar, MKB. Lärare på den delen är Josefin Kofoed-Schröder.

Sedan flera år tillbaka ansvarar Miljöjuristen Jonas Christensen för kursen. Jonas har själv varit jurist på ett miljökontor, och han arbetade och forskade tidigare på juridiska institutionen vid vårt universitet. Vi vågar påstå att kursen är väl förankrad i verkligheten.

Ekolagens hemsida

Mycket av kursmaterialet kommer att läggas ut på ekolagens hemsida, under student. Ni får inloggningsuppgifter när vi träffas. Anledningen till att info läggs ut på denna sida, med inloggning, är att vi arbetar med material som av upphovsrättsliga orsaker måste ligga bakom lås och bom.
Länk till Ekolagens Hemsida

För mer information kontakta:
Jonas Christensen (Juristen@ekolagen.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-04