Toxikologi

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG209
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Studenter som har kursen som sin startkurs på masterprogrammet följer en introduktion till masterstudier som är en seminarieserie på eftermiddagar under hela kursperioden.

Det övergripande målet med den här kursen är att du skall få grundläggande kunskaper i toxikologi. Kunskaper som gör att du kan förstå och förklara när, var och hur främmande ämnen kan vara skadliga. Alla ämnen kan vara skadliga det är endast hur mycket vi exponeras för som avgör om ett ämne är skadligt eller inte.

Under kursen varvas teori med gruppövningar och laborationer för att ge kunskaper om a) hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen, b) olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, c) hur toxiska ämnen kan orsaka neurologiska och endokrinologiska störningar, d) när under utvecklingen av en individ som miljögifter och läkemedel kan orsaka missbildningar och beteendestörningar, e) generella genetiska testmetoder för att upptäcka genetisk inducerade skador.

Under kursen görs också studiebesök för att visa var i samhället toxikologer arbetar.

För mer information kontakta:
John Lees (john.lees@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17