Neurobiologi

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG207
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ger grundläggande kunskaper om nervsystemet, från synapser och kommunikation mellan nervceller till komplexa processer som emotion och kognition. Tyngdpunkten ligger på däggdjurens neurobiologi, framför allt på människans, men jämförande studier ingår också. Kursen omfattar både anatomi och funktion, inklusive nervsystemets olika celltyper, neurotransmittorer och neurotransmission, centrala (hjärna, ryggmärg) och perifera nervsystemen, sensoriska och motoriska systemen, nervcellskretsar, belönings- och aversionssystem, inlärning och minne, smärt- och aptitreglering, och hur dessa funktioner sätts ihop för utförande av olika beteenden och förmågor, samt lärdomar från olika hjärnsjukdomar som påverkar både hjärnans och kroppens förmågor.

För mer information kontakta:
Åsa Mackenzie (asa.mackenzie@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-04