Växternas struktur och funktion

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG206
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Hur fungerar växter? Hur och varför har de fått just dessa funktioner? Det är de grundläggande frågorna bakom denna kurs. Det här är inte en klassisk botanikkurs, som följer en kursbok från kapitel 1 och framåt, utan en problembaserad undersökande kurs som ges i samarbete mellan ett flertal olika program här vid EBC.

Är ”Växternas struktur och funktion” kursen för dig? Kursen riktar sig både till dig som funderar på vidare och mer avancerade studier inom något botanikämne, och till dig som mer allmänt önskar bredda och fördjupa dina kunskaper om växternas biologi. Kursen är yrkesrelevant för blivande biologi- och naturkunskapslärare och för alla som tänker arbeta med eller forska på växter, naturvård eller ekologi.

Kursen inkluderar ett moment med färdigställande av histologiska preparat samt ljus- och elektronmikroskopi -centrala metoder som används på laboratorier inom många biologiska discipliner. Detta moment är fritt utformat: du får själv välja vilken struktur du vill undersöka och har tillgång till den botaniska trädgården, inklusive det tropiska växthuset för att samla material.

Uppkomsten av ledningsvävnad, det vill säga förmågan att aktivt transportera vatten och fotosyntesprodukter, samt uppkomsten av blomman är två evolutionära händelser som, med facit i hand, varit helt avgörande för att forma allt landbaserat liv så som vi idag känner det. Kursen tar sin utgångspunkt i dessa och andra viktiga evolutionära innovationer och detaljgranskar dem med avseende på funktion, historia, och utveckling. Hur och när uppstod de? Hur fungerar de i detalj? Hur kan vi undersöka utvecklingsbiologiska och molekylära mekanismer bakom dem? Vilka konsekvenser har de medfört? Hur kan fysiologer, systematiker, molekylärbiologer, och ekologer tillsammans eller enskilt bidra med svar på dessa och liknande frågor? Detta, och mer, får du svar på om du läser denna kurs.

Kursen bygger vidare på din bakgrund från ”Organismernas evolution och mångfald” och ”Växtfysiologi” alternativt ”Naturvetenskap” från lärarprogrammet, men är, till skillnad från dessa, upplagd utifrån specifika frågeställningar. Föreläsningar, seminarier och laborationer inom ämnena växtfysiologi, växtsystematik, evolutionär funktionsgenomik, och ekologi ges integrerat och i anslutning till aktuellt problem, och du har hela tiden möjlighet att diskutera dina frågeställningar med kunniga lärare inom dessa områden.

För mer information kontakta:
Magnus Eklund (magnus.eklund@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-04