Djurens struktur och funktion

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG203
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Hur fungerar djur? Detta är den grundläggande frågan bakom den nya kursen "Djurens struktur och funktion". Djur är oerhört komplicerade och integrerade flercelliga organismer: deras organ arbetar i finstämt samspel så att djuret kan uppfatta sin omgivning, röra sig, äta, fortplanta sig och upprätthålla sin homeostas. I detta skiljer de sig från andra flercelliga organismer som t.ex. växter och svampar, som har betydligt mindre integrerad anatomi. Hur fungerar dessa integrerade system hos olika djur? Varför ser djuren ut som de gör? Hur har de formats av evolutionen och varför har de ibland funnit helt olika lösningar på samma funktionella problem?

"Djurens struktur och funktion" bygger vidare på din bakgrund från "Organismernas evolution och mångfald" genom att detaljgranska olika djurgrupper ur ett funktionellt perspektiv. Vi tittar närmar på de olika vävnader som bygger upp deras kroppar: vi undersöker deras fysiologi och sinnesorgan: vi studerar deras muskler och skelett (hårdvävnad eller hydraulisk vattentryck? inuti eller utanpå?) både som generella mekanismer och specifikt i anknytning till djurets livsstil.

Förutom föreläsningar och seminarier innefattar kursen också praktiska moment, bl.a. en serie dissektioner av representanter för olika djurgrupper. Här bygger vi vidare på zoomorfologikursens tradition att använda de mest spännande och annorlunda dissektionsobjekt vi kan uppbringa: pirål, pytonorm, sköldpadda, grävling - kanske till och med en gråsäl eller tumlare! Det exakta utbudet kommer att variera från år till år, men vi kan lova att det alltid blir intressant och lärorikt. Vi planerar också ett årligt besök på Västkusten för att samla och studera marina djur.

Är "Djurens struktur och funktion" kursen för dig? Den är yrkesrelevant för blivande biologilärare och för alla som tänker arbeta med eller forska på djur, men som ett experiment kan du också prova att ställa dig själv en fråga:

Lodjuret och paddan är två rovdjur i den svenska faunan. Båda är ryggradsdjur med exakt samma organsystem – huvud, ryggrad, framben och bakben, lungor, lever, hud, o.s.v. – och härstammar från en gemensam förfader som levde någon gång i det förflutna. Ändå skiljer de sig fullständigt i fysiologi, kroppsform och livsstil. Varför har de blivit så olika?

Om du finner den frågan intressant kommer du att uppskatta "Djurens struktur och funktion".

För mer information kontakta:
Henning Blom (henning.blom@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17