Ekologi 15 hp

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG200
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen kommer att fördjupa dina kunskaper om ekologiska processer som sker på individ-, populations- och samhällsnivå. Denna kurs utgör även ett förkunskapskrav för de flesta andra avancerade ekologikurser vid Uppsala universitet.

Kursen börjar med beteendeekologi och fortsätter sedan med populations- och samhällsekologi. Kursen innefattar föreläsningar, litteraturseminarier, gruppdiskussioner, datalaborationer, presentationer av aktuell forskning samt ett större kombinerat fält- och litteraturprojekt.

Kursen innehåller en sex dagar lång fältkurs, förlagd till Uppsala universitets fältstation Norr Malma som ligger vid sjön Erken (80 km öster om Uppsala). Under fältkursen kommer du att i grupp få planera och genomföra en ekologisk studie. Du kommer under detta moment få tillfälle att tillämpa statistiska metoder samt presentera arbetet både muntligen och skriftligen.

För mer information kontakta:
Jon Ågren (Jon.Agren@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17