Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi – YLA

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG108
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Är du programstudent på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi? Vill du – förutom ämneskunskaper och färdigheter i biologi – skaffa dig generella färdigheter som du kan ha nytta av i ett kommande yrkesliv? Då är YLA en kurs för dig!

Generiska kompetenser betyder just generella kunskaper och färdigheter och är i princip allt som inte är ren biologi, det vill säga: ledarskap, kommunikation, tidsplanering, projektplanering och projektledning, företagskunskap, självreflektion kring eget lärande och karriärplanering, nätverkande etc.

Kursen är tänkt att läsas på deltid under dina tre år på kandidatprogrammet, i den takt du själv väljer. Det gäller bara att samla ihop tillräckligt med poäng (5 hp) och se till att de fördelas mellan de tre delkurserna enligt anvisningarna. Varje tillfälle du deltar i ger 0,2 eller 0,5 hp.

Delkurs 1: Biologens roll i samhället. Denna del består av seminarier med inbjudna biologer från arbetslivet, samt mässor, studiebesök och andra aktiviteter inom delkursens tema. Här ska du samla minst 1 hp (motsvarar 5 seminarier). De olika aktiviteterna kan ge 0,2 hp eller 0,5 hp. Max antal poäng från denna del är 3,5 hp.

Delkurs 2: Generiska kompetenser. Seminarier (varav ett är obligatoriskt) och workshops inom delkursens tema. Den obligatoriska delen ger 0,5 hp, du kan samla max 3 hp. Du kan även få poäng genom att presentera på Teknats Studentkonferens.

Delkurs 3: Karriärplanering. CV-workshop (obligatorisk) samt individuella karriärsamtal (ett samtal obligatoriskt). De obligatoriska delarna ger 1 hp, du kan samla max 2 hp.

Kursen är till stor del driven av studenter, som planerar och arrangerar alla aktiviteter. Du har stora möjligheter att påverka kursens innehåll genom att ta kontakt med YLA-amanuensen eller med kursledaren och föreslå seminariegäster, workshops, studiebesök och andra aktiviteter som kan rymmas inom kursens ramar.

För mer information kontakta:
Dolly Kothawala (dolly.kothawala@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17