Biovetenskap 30 hp

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG107
Poäng: 30 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Biovetenskap 30 hp inleder Kandidatprogrammet i biologi för dem som har sökt programmets Ingång för samhällsvetare. Kursen är skräddarsydd för att ge de förkunskaper i biologi, kemi, fysik och matematik som behövs för fortsatta studier inom biologi/molekylärbiologi, kemi och/eller geovetenskap vid Uppsala universitet.

Kursen Biovetenskap har ett temabaserat, tvärvetenskapligt upplägg med biologin som det centrala ämnet. Utifrån olika biologiska problemställningar inhämtas de viktiga kunskaperna i matematik, fysik, kemi och biologi. Kursen är uppbyggd kring följande fem teman:

  • Naturens principer
  • Vatten
  • Jämvikter
  • Människan
  • Evolution

På kursen görs också en fältresa till Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil för att bl.a. träna vetenskapligt arbetssätt.

Förkunskapskraven till Biovetenskap 30 hp är grundläggande behörighet + Nk B + Ma C, eller motsvarande.

För mer information kontakta:
Ulf Lindh (ulf.lindh@ibg.uu.se) eller Tobias Jacobsson (jakobsson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17