Floristik och faunistik 10 hp

Nivå: Grundläggande
Kurskod: 1BG106
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Här möter du vanliga växter och djur i nordisk flora och fauna och deras förekomst i nordiska ekosystem. Kursen ger artkunskap (ryggradsdjur, insekter och vissa andra ryggradslösa djur, mossor, lavar och kärlväxter; i vissa fall endast familjer eller ordningar) och belyser organismernas ekologiska krav. Du får träning i att identifiera arter och lär dig grundläggande morfologi för att på egen hand kunna använda bestämningslitteratur. Kursen innehåller också ett enskilt projektarbete med inriktning mot inventeringsmetodik eller naturpedagogik.

Den här fältkursen ger en oumbärlig grund för alla som vill undervisa i biologi eller arbeta med naturvårdsfrågor och ekologi. Den är också förkunskapskrav för många fördjupningskurser i biologi.

För mer information kontakta:
Martin Ryberg (martin.ryberg@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20