Ekologi och populationsgenetik

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG105
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen som läses under andra året på Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi ger grundläggande kunskaper i, och en integrerad syn på ekologi och populationsgenetik.

Kursen behandlar ekologi på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Den tar bl.a. upp kopplingen mellan ekologi och evolution. Många begrepp och processer som är nödvändiga för att kunna diskutera aktuella naturvårds- och miljövårdsproblem ingår, t.ex. biologisk mångfald, utdöenden, spridning av kemiska ämnen i ekosystemen och så vidare. Kursen utgör basen för vidare studier inom ekologi, limnologi, populationsgenetik, naturvård etc. En viktig målsättning är även att ge nödvändiga kunskaper i ekologi för studenter som avser att fortsätta inom andra grenar av biologin.

Kursen innehåller fältmoment då teori omsätts i praktik med egna projektarbeten inom olika delar av ekologin, dels under en elva dagar på Klubbans biologiska station, Fiskebäckskil, dels i en sötvattensmiljö nära Uppsala.

Användning av statistik i biologiska undersökningar är en generell färdighet som övas på kursen. Hur man arbetar i projektgrupp är en viktig övning under fältkursen på Klubban. Då ingår även övningar i att kritiskt diskutera resultat och göra skriftliga och muntliga presentationer.

För mer information kontakta:
Frank Johansson (Frank.Johansson@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22