Kvantitativ biologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG104
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kurserna Kvantitativ biologi 5 hp och Matematik och statistik för biologer 10 hp läses parallellt med varandra under andra året på Kandidatprogrammet i biologi. Dessa båda kurser har utvecklats speciellt för att passa basblocket i biologi och ge dig som ska bli biolog de verktyg du behöver för dina fortsatta studier.

Obs! kurserna söks gemensamt som kursblocket Matematik och biologi 15 hp med anmälningskoden UU-60116

Formellt sett är detta två olika kurser men organisationen är gjord så att du ska uppleva det som en sammanhållen kurs, där biologin är den röda tråden och matematiken/statistiken är verktyg och hjälpmedel.

Målet med kursen är att du efter kursen ska kunna analysera biologiska problem och formulera modeller i matematiska/statistiska termer.

Exempel på biologiska fenomen som vi kommer att arbeta med i kursen är skalning (allometri), populationsdynamik, populationsgenetik och evolution, biologisk rörelse, biokemisk kinetik, glykolys och glykolytiska svängningar samt cellulär homeostas.

Med utgångspunkt i biologin ska kurserna ge dig grundläggande kunskaper i användbar matematik och statistik. Det biologiska problemet styr vilka matematiska och statistiska metoder som används för lösningen.

För mer information kontakta:
Fredrik Sundström (fredrik.sundstrom@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22