Floristik & faunistik 7,5 hp

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG025
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kurmaterial:
Schema
Studium

Sommarkursen Floristik och faunistik L 7,5hp bildar tillsammans med Biologi A: mönster, processer och didaktik 22,5 hp (1BG026) dina första 30 hp biologi i ämneslärarutbildningen.

Det är en till stor del exkursionsbaserad kurs, som samläses med Floristik och faunistik 10 hp. Det som skiljer mellan dessa två kurser är att Floristik och faunistik 10 hp innehåller ett avslutande projektarbete, som inte ingår i Floristik och faunistik L 7,5 hp. I övrigt så är kurserna identiskt lika varandra.

För schema och mer information så besök hemsidan för Floristik och faunistik 10hp

Senast uppdaterad: 2022-02-02