Naturkunskap och didaktik 15hp

Program: Ämneslärarprogrammet
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG024
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
Kurmaterial:
Schema
Studium

Detta är kursen som ger dig den sista biten som ämneslärare på gymnasiet i ämnet naturkunskap. Kursen innehåller en del humanfysiologi, sexualundervisning, miljöproblematik och hållbar utveckling. Kursens didaktiska delar kommer bl a att handla om hur man anpassar innehållet efter olika målgrupper och kontextbaserad undervisning.

För mer information, kontakta:
Ronny Alexandersson (Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-02