Akvatisk ekologi - från sjö till hav

Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG009
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial


Denna fortbildningskurs riktar sig till gymnasie- och högstadielärare som vill fördjupa sig inom akvatisk ekologi och få förslag på spännande fältundersökningar för elever/klasser. Vi tar upp storskalig påverkan som klimateffekter på våra sjöar och kustområden samt deras historia och framtid. Vi kommer att undersöka vattenkemi, växt- och djursamhällen i akvatiska system i Roslagen, från skogssjöar till Östersjökusten.

Kursen syftar till att ge studenterna verktyg för fältundervisning som direkt kan appliceras på den egna undervisningen. Under kursens gång kommer studenterna att genomföra en ”Vattendag”, vilket är en väl genomarbetad fältkurs för våra besökande skolklasser. De kommer även att skapa ett eget exempel på fältprojekt eller upplägg för en lektion i fält, laborationsmanual samt fältprotokoll, allt anpassat efter undervisningsnivå.

Vi går igenom mänsklig påverkan på sjöar och vattendrag, som övergödning och effekter av klimatförändring samt främmande arters (vattenpest, signalkräfta, vandrarmussla) påverkan på det akvatiska systemet. Föreläsningar och projektarbeten kommer även att behandla ämnet hållbar utveckling och hur man i sin undervisning praktiskt kan arbeta för att elever skall välja en hållbar livstil.

Kursen består av tre fältmoment om två-tre dagar vid Uppsala universitets limnologiska fältstation Erkenlaboratoriet vid sjön Erken utanför Norrtälje. Fältmomenten består av fältarbeten, projektarbeten och föreläsningar. Tiden mellan fältmomenten förbereds enskilda uppgifter som presenteras/genomförs under de gemensamma träffarna.

Boende kan erbjudas på fältstationen till en kostnad av 95 kr per bädd och natt i flerbäddsrum. Enkelrum kostar 190 kr/natt. Självhushållskök. Möjlighet finns att ta med familjemedlemmar till samma kostnad.

För mer information kontakta:
Karin Beronius (karin.beronius@ebc.uu.se)
Kurt Pettersson (kurt.pettersson@ebc.uu.se)