Kontakta oss

Om du är intresserad av att studera här och/eller vill komma i kontakt med oss kan du kontakta någon av studievägledarna nedan.

Studievägledning biologi och bioteknik

Studievägledare för Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi 

Sofia Thorsélius
studievagledare@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning: https://www.timecenter.se/uthenheten/

Robert Malmgren (tjänstledig)

Studievägledare för Masterprogrammet i Biologi samt Masterprogrammet i tillämpad bioteknik 

Patrik Karell
master@ibg.uu.se
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14
Tidsbokning: https://www.timecenter.se/uthenheten/

Robert Malmgren (tjänstledig)

Studievägledare för Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på https://www.timecenter.se/uthenheten/

Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X) 

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på https://www.timecenter.se/uthenheten/

Studievägledare för utytesstudier i biologi

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306
IBGs kurskansli på EBC, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning: https://www.timecenter.se/uthenheten/

Studievägledare för Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

Programansvariga för Masterprogrammen

Vid frågor gällande din studieplan, kontakta programansvarig för respektive program.

Programansvarig för Masterprogrammet i bioinformatik
Lisa Klasson

Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403

Programansvarig för Masterprogrammet i biologi
Anssi Laurila
Anssi.Laurila@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 6493

Programansvarig för Erasmus-mundus masterprogram i Evolutionsbiologi
Jacob Höglund
Jacob.Hoglund@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2671

Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Senast uppdaterad: 2023-12-07