Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

De första två åren på programmet består av grundkurser som ger dig en stabil grund inom biologins alla fält. Du läser också kemi, matematik och statistik, som är viktiga verktyg för en biolog. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete. Parallellt med nedanstående kurser rekommenderar vi att du också läser kursen Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi – YLA som ges som en seminarieserie under alla tre åren.

Kurser år 1

Period 11
Organismernas evolution och mångfald, 10 hp - 1BG110
Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet, 5 hp - 1BG109
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Organismernas evolution och biologens arbetssätt (UU-17650))

Period 12
Molekylärbiologi och genetik, 10 hp - 1BG113
Mikrobiologi med infektionsbiologi 5 hp - 1BG112
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Genetik och mikrobiologi (UU-17651))

Period 13 - 14
Kemi, 30 hp (15+10+5 hp)
Floristik och faunistik, 10 hp (sommarkurs) - 1BG106


Kurser år 2

Period 21
Cellbiologi, 15 hp - 1BG102

Period 22
Fysiologi, 15 hp - 1BG103

Period 23
Matematik och statistik för biologer, 10 hp
Kvantitativ biologi, 5 hp - 1BG104
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Matematik och biologi (UU-60116))

Period 24
Ekologi och populationsgenetik, 15 hp - 1BG105


Kurser år 3

Tredje året väljer du tre fördjupningskurser om vardera 15 hp. Du gör också ett projektarbete som kallas Självständigt arbete och som är ett krav för att kunna ta ut kandidatexamen. De tre fördjupningskurserna väljer du från vårt utbud av kurser på kandidatnivå. Du har också möjlighet att välja maximalt två stycken avancerade kurser (30 hp totalt), förutsatt att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för dessa kurser.

Självständigt arbete, 15 hp - 1BG210

Valbara kurser indelade i perioder

Aktuell kurstablå biologikurser och läsordning basblocket (överst bland kurstablåerna)

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet kan du också läsa individuella kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare.