Emily Montgomerie

Kommer från: Ekerö

Bor nu: Visby

Fritidsintressen: Naturen, litteraturen och musiken är mina stora intressen. 

Varför skulle du rekommendera att läsa kandidatprogrammet i miljövetenskap?

Miljövetenskap är det mest spännande och aktuella program du kan läsa just nu. Det händer så mycket inom det forskningsområdet och det är lätt att se hur viktiga miljöfrågorna är för vår samhällsutveckling. Programmet är dessutom tvärvetenskapligt, vilket gör att du kan få en helhetsbild av hur världen fungerar som väldigt få andra utbildningar ger. Med en sådan utbildning i bagaget har du en stor fördel på en arbetsmarknad som i allt högre grad efterfrågar personer med breda kunskaper. 

Varför valde du Gotland?

Campus Gotland är en jämförelsevis liten skola. Det passade mig perfekt! Jag tycker om den personliga relation man kan få på mindre skolor till lärare, personal och studenter från andra program. För mig innebär det en känsla av trygghet. Dessutom blev jag blixtförälskad i Visby och Gotland när jag först kom hit. Det måste vara en av Sveriges vackraste platser! 

Hur trivs du på campus?

Jag trivs fantastiskt bra! Det finns en särskild stämning här bland studenterna på campus. Alla inkluderas och alla accepteras. Campus Gotland har flera program med specifika inriktningar, vilket gör att de flesta studenter här har valt utbildningar som de verkligen brinner för. Det ger både många härliga karaktärer och en inspirerande studiemiljö!

Vad vill du göra i framtiden?

På något sätt kommer jag att jobba med miljöfrågor. Just nu är min dröm att få arbeta med marina däggdjur, att få lära mig mer om dem och hjälpa till att ta fram bevarandeåtgärder för de många arter som är hotade idag. 

Hur ser du på din kommande yrkesroll? 

Jag är väldigt intresserad av hur man kan nå ut med viktiga kunskaper om till exempel miljöfrågor, till människor som inte arbetar med eller studerar miljöfrågor. Hur förmedlar jag exempelvis komplexiteten i energifrågor på ett sätt som så väl beslutsfattare, verksamhetsutövare och privatpersoner kan förstå och ta till sig? Jag vill gärna vara en länk mellan de som sitter på de fördjupade kunskaperna, och de som behöver implementera dessa kunskaper i sin verksamhet eller sin vardag. Jag tror att ett tvärvetenskapligt miljövetarprogram kan vara till stor hjälp för att lyckas med detta. 

Har du några råd/tips att ge till blivande studenter?

Det har säkert sagts hundra gånger men det tål att upprepas – att studera är roligt! Självklart finns det tuffa perioder med tentor och uppsatser, men kom ihåg att ta vara på den sociala biten och spänningen i att hela tiden få lära dig nya saker!

Elisabeth Långström