Therese Persdotter

Utbildning: Lärarprogrammet, inriktning idrott och naturkunskap. Började med idrott på GIH i Örebro, studerade sedan naturvetenskap vid Uppsala universitet.
Hemort: Uppsala
Intressen: Musik och träning.

Varför valde du utbildningen?
Ronny Alexandersson samt några andra från Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) kom till ILU och berättade om olika alternativ man kunde välja emellan. Jag hade egentligen tänkt läsa matte, men naturvetenskap lät roligare. Dessutom kändes naturkunskap som ett bra komplement till idrottsämnet eftersom att de på vissa områden tangerar varandra. Idrotten var det jag ville hålla på med mest. Jag hade haft ett friårsvikariat på Fyrisskolan och pluggade klart här och läste naturvetenskap parallellt med vikariatet.

Hur trivdes du under din studietid?
På IBG vid Uppsala universitet var det superbra. Vi var en liten grupp som läste tillsammans, vi åkte bland annat tillsammans till Erken och Klubban och vi fick en väldigt bra sammanhållning. Lärarna var mycket personliga och man träffade dem väldigt mycket!

Vad handlade ditt examensarbete om?
Utomhusundervisning i NO på högstadiet. Bland annat om hur eleverna uppfattar en sådan aktivitet, denna information fick jag genom att göra enkäter till eleverna och hålla intervjuer med deras lärare.

Hur gick det med exjobbet? Fick du fram det som frågades efter?
Ja, det tycker jag absolut.

Vad har du fått med dig från din utbildning som du kan ha användning för idag?
Mycket praktiska exempel, exempelvis olika typer av laborationer man kan göra. Även många praktiska tips på vägen samt teori förstås.

Vad var det bästa med utbildningen?
Det känns som att man har en grupptillhörighet, lärarna känner igen en. Man fick även mycket handledartid vid IBG.

Vad saknade du under utbildningen?
Egentligen inget, men om man ska komma på något – i så fall ännu fler konkreta tips i lärarrollen.

Har du haft något annat jobb sedan du tog examen?
Jag har ju jobbat som lärare samt lite på sidan om med smågrejer.

Vad gör du idag?
Jobbar heltid på Bosöns idrottsfolkhögskola – naturkunskap och idrott är mina ämnen. Jag undervisar i både Naturkunskap 1 och 2. På skolan där jag jobbar har eleverna idrott ca sex timmar i veckan. Det ingår även ca fyra timmar träningslära per vecka, vilket är den teoretiska delen av idrotten.

Hur fick du det arbetet/tjänsten?
Sökte jobb runtom i Mälardalsområdet. Fick först ett i Haninge som jag tackade nej till och fick sedan en fast tjänst där jag jobbar nu. Jag fick jobbet för att jag hade vikarierat på Fyrisskolan. Jag började på hösten direkt efter examen.

Varför tror du att just du fick jobbet?
Det var flera som hade sökt men det var nog först och främst tack vare viss lärarerfarenhet som just jag fick jobbet.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Eleverna läser ungefär fyra timmar naturkunskap i veckan och jag försöker lägga så mycket praktiskt som möjligt på schemat. Det kan innebära studiebesök, exkursioner, eget arbete etc. Idrotten jag har är praktisk och vi provar på alla sorters idrotter. I kombination med den praktiska idrotten läser eleverna även ca fyra timmar grundläggande fysiologi/anatomi varje vecka. Denna kombination gör det lätt att uppfylla Skolverkets krav för behörighet i idrott och hälsa, samtidigt som även delar av naturkunskapsämnet avklaras under de teoretiska idrottstimmarna. Jag är även arbetslagsledare och mentor för ett antal elever. Har dessutom tillsammans med en kollega satt upp musikaler med eleverna!

Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
Vi har lite färre undervisningstimmar än på en vanlig gymnasieskola. Jag har kanske tre lektioner per dag i snitt. Har jag ett hål kanske jag lägger in samtal med mentorseleverna eller liknande.

Vad är det bästa med arbetet?
Just där jag jobbar är det att man får möjligheten till att göra det man är bra på och tycker är roligt. Kul att se när eleverna lyckas!

Vad vill du göra i framtiden?
Just nu vill jag gärna köra på. Så länge jag tycker det är roligt!

Vad är dina tips till nuvarande studenter som vill göra det du gör idag?
Det är viktigt att ta med sig de praktiska bitarna så att man har en grund att stå på när man är klar. Ta även så många chanser som möjligt till att få undervisa på egen hand. Läs in det man ska, inte bara för tentan – utan för att man faktiskt skall kunna det när man väl ska undervisa.

Hur såg din praktik ut?
Praktiken återkom kontinuerligt under utbildningen och jag hade ca fyra veckors praktik under både idrotts-, naturkunskaps- och pedagogikdelen. Jag fick ansvara för hela eller delar av handledarens undervisning och vid några tillfällen kom VFU (verksamhetsförlagd utbildning)-ansvariga från universitetet ut och tittade på en lektion. Ens förmåga och insats diskuterades sedan tillsammans med handledaren. Jag gjorde praktiken i Enköping, Alunda och Uppsala på både högstadium och gymnasium.

Tror du att en examen från Uppsala universitet väger tyngre i jämförelse med samma utbildning från ett annat lärosäte?
Överlag – ja, folk vet vad Uppsala universitet är.

Egna tankar
EBC är ett trevligt ställe att plugga på!

Laura Alexis