Per Skoglund

Utbildning:  Lärarprogrammet med inriktning mot biologi, naturvetenskap och teknik.
Hemort: Bollnäs, är idag bosatt i Uppsala
Intressen: Djur och natur och spelar gärna gamla tv-spel.

Varför valde du utbildningen?
Det var nog mitt grundintresse av biologi samt djur och natur. Min syster är också lärare och jag hade praktik med henne och då kändes det som ett fritt yrke att vara lärare. Det är kul att kunna lära ut till andra och väcka intresse för hur naturen fungerar.

Hur trivdes du under din studietid?
Jag hade bra kurskamrater och trivdes jättebra på programmet. Jag har fortfarande kontakt med några från biologin och vi blivande lärare hängde ihop i ett gäng under utbildningen. Det var jättebra tyckte jag!

Vad handlade ditt examensarbete om?
Det handlade om begreppsförståelse inom genetik hos elever. Vi gjorde enkäter bland gymnasieelever för att samla data.

Hur gick det med exjobbet?
På den tiden läste eleverna på gymnasieutbildningarna lite olika kurser, det samhällsvetenskapliga programmet läste exempelvis både Naturkunskap A och B. De på det naturvetenskapliga programmet läste dock bara Naturkunskap A, detta gjorde att begreppsförståelsen var olika beroende på vilket program man hade läst.

Vad har du fått med dig från din utbildning som du kan ha användning för idag?
Ämneskunskaper bland annat, men även erfarenheten att stå inför grupp och redovisa och möta en åhörarskara.

Var gjorde du praktik?
Lundellska, jag var även i Gottsunda, jag var även i Valsätra.

Vad var det bästa med utbildningen?
De kurser vi läste vad uppdaterade och aktuella. Utöver det var EBC även en trygg atmosfär och i kombination med den lite mindre gruppen vi var i just min årskull gav det också bra sammanhållning!

Vad saknade du under utbildningen?
Jag hade önskat att få mer kunskap i hur man konstruerar prov och hur man på ett bra sätt ställer frågor så att man får de svar man vill åt. De ämneskunskaper jag behövde fick jag från kurserna, som dessutom var jättebra!

Vad gör du idag?
Undervisar i Biologi, Naturkunskap samt Kriminologi på Westerlundska Gymnasiet, i Enköping.

Hur fick du det arbetet/tjänsten?
Jag sökte tjänsten via platsbanken, arbetsförmedlingen. Hade först varit på rubecksgymnasiet i Sollentuna, det var dock bara ett vikariat. Sökte sedan denna och fick en fast anställning.

Varför tror du att just du fick den tjänsten?
Det vet jag inte riktigt, men nu har jag i alla fall jobbat där sedan 2007. Det är en jättebra kommunal skola!

Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag undervisar i mina kurser. Utöver det har jag även mentorskap. I det har man hand om ett antal elever som man har lite extra kontakt med. Dessa elever handleder man under deras gymnasieutbildning och finns där om de behöver hjälp med något. Jag fungerar även som klassföreståndare och får hålla utvecklingssamtal med elever. Mitt arbete är ganska fritt och man kan styra mycket själv, inom de ramar som Skolverket satt upp.

Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
Oftast börjar jag med en lektion 8.45 och har ungefär tre lektioner om dagen. Passen i Naturkunskapen är i regler lite längre eftersom att de ibland inkluderar laborationer. Vissa dagar förbereder jag inför kommande moment och hinner eventuellt med rättning.

Vad är det bästa med arbetet?
Friheten att kunna utforma sina egna kurser så länge man utför de obligatoriska momenten. Schemat läggs av skolan, men vi själva kursen får vi lägga upp lite som vi vill – då är man ganska fri. Om man vill kan man hålla undervisningen utomhus, i klassrummet eller i labbet. Ingen dag är den andra lik, vilket ger omväxling!

Har du haft något annat jobb sedan du tog examen?
Under en sommar jobbade jag på SLU och räknade då riddarskinnbaggar. Jag fungerade under den tiden som en fältassistent. Det var riktigt roligt, särskilt när vi hade tur med vädret! Vidare hade jag även ett vikariat på Tunabergskolan bakom Fyrishov. I min nuvarande tjänst har jag dessutom handlett studenter från Institutionen för biologisk grundutbildning, när de har varit ute på sin praktik på min skola.

Vad vill du göra i framtiden?
Jag skulle gärna gå någon distans- eller kvällskurs – så att man har aktuell information i huvudet. Det är dock lite svårt när man är heltidsarbetande. Har man stått och pratat mycket själv kan det vara skönt att lyssna på någon annan

Vad är dina tips till nuvarande studenter som vill göra det du gör idag?
Lärarjobbet är ett roligt och omväxlande jobb, det är en fördel att vara intresserad av det man ska undervisa i! Det är nog svårare att verka engagerad om man inte själv är intresserad av ämnet.

Pers egna tankar: Att vara lärare är fritt och stimulerande!

Laura Alexis