Per Berg

Lärare med mission om att inspirera

Per Berg började sin bana på Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) för några år sedan. Kursen Naturvetenskap för nyfikna öppnade dörren till biologin. Han blev kvar på IBG i ett och ett halvt år.

- Bra gemenskap, levande undervisning och intressanta kurser gjorde att jag valde att fortsätta min lärarutbildning inom biologi. Nu vill jag ut och inspirera unga!

Nu är Per snart på språng igen för att göra praktik efter att ha varit föräldraledig under en period. När han blir ”färdig” lärare kommer Per att jobba med matte och naturvetenskap för grundskolan.

- Jag vill förmedla en del av det jag har sett på IBG; passionen till naturvetenskapen är genomgående för de lärare jag haft! Där tror jag att det finns mycket att uträtta inom skolan, att återuppväcka spänningen för ämnesområdet.

Dystert resultat på exjobb

Per är nöjd med sin föräldraledighet. Enda nackdelen har varit att han inte fick ut sin examen innan ledigheten, utan var tvungen att vänta med praktiken tills senare. Examensarbetet blev däremot avslutat, han valde att undersöka hur elever klarade av naturvetenskap i årskurs 5.

– Tyvärr var resultatet ganska skrämmande, 17% av eleverna nådde inte de mål som Skolverket har satt upp. Jag tror att den nedslående siffran kan hänga ihop med att många lärare inte är så intresserade av naturvetenskap.

Egen erfarenhet av brist

Under 2006 jobbade Per på en högstadieskola. Då fick han upp ögonen på allvar för att det behöver satsas mer på ämnesområdet ”No” i skolan. Att elever på så sätt kan få bättre uppfattning om hur naturvetenskapen kan kopplas till vår vardag.

– Jag kände då att jag vill försöka förmedla mitt eget intresse till eleverna. Det finns massor av sätt att göra området spännande, till exempel genom teman. En vecka kan ”kroppen” vara temat och det blir möjligt att varva teori med experiment och egna projekt. På så sätt kan eleverna bli inspirerade.

Vill jobba gemensamt och överlappande

Vad gäller framtida jobb har Per ett drömarbetssätt.

– Jag skulle vilja dela två klasser på två lärare och på så sätt jobba mer effektivt och engagerat. Om min kollega är samhällsinriktad kan vi planera exempelvis temaveckan tillsammans. Veckan som handlar om kroppen kan på så sätt involvera allt från syreupptagning till hur vi fungerar som sociala varelser. Som lärare handlar allt om att utvecklas, att aldrig stanna upp tror jag. Det viktiga är att eleverna blir intresserade – allt annat är underordnat.

Anja Dahlin Price