Glatt på examensredovisning

Alla fem tog lärarexamen och alla fem har fått jobb! Den 15 januari redovisade Kristian, Elin, Josefin, Agneta och Frida sina ämnesdidaktiska examensarbeten kopplade till biologi eller naturkunskap på lärarprogrammet. Stämningen var uppsluppen. Nöjda med sin utbildning ser de nu fram emot att börja sitt yrkesliv.

Kristian Björnberg ska bli lärare på Örsundsbroskolan i Enköpings kommun, Elin Wallqvist på Folkungaskolan i Linköping, Josefin Eklund i Stockholm på Rålambshovsskolan, Agneta Håkansson på Småfolkets förskola i Uppsala och Frida Backman ska börja som lärare på Nackademin i Stockholm. De har valt lite olika ämnen och undervisningsnivåer men alla har de läst lärarprogrammet i Uppsala inom biologi/naturkunskap. De tror att lärarutbildningen här är konkurrenskraftig i jämförelse med andra lärosäten eftersom man läser på så hög nivå inom sitt ämne.
- Här läser man som en naturvetare.

Elin tror att hon hade särskilt lätt att få jobb på grund av att hon valt ämneskombinationen matematik/naturkunskap och upplever att det för tillfället behövs många med den kompetensen på gymnasienivå. Agneta som valt förskollärarutbildning tycker även hon att arbetsmarknaden varit särskilt öppen för just hennes kompetens.
- Det är idag vanligt att arbeta med naturkunskap redan i förskolan eftersom det anses att Sverige behöver fler ingenjörer.
De som har läst andra ämnen än biologi och naturkunskap tycker att undervisningen i naturkunskap har varit jättebra:
- Naturkunskapen har hela tiden varit kopplad till skolan och ämnesdidaktiken inom kommer vi att ha stor nytta av.

Det bästa med läraryrket

På frågan om varför man ska välja just läraryrket svarar de snabbt att variationen är viktig och att man som lärare får hålla på både med sitt favoritämne och praktisera pedagogik.
- Ja det är så kul med eleverna, jag skrattar kanske 50 gånger om dagen för det händer så roliga grejer, skrattar Frida.
De andra tänker leende tillbaka på praktiken och fyller i:
- Det låter som en klyscha att säga att ingen dag är den andra lik, men det är verkligen så!
De framhäver också som fördel med yrket är att man får se framstegen som elever gör och att man själv kan vara med och påverka elevernas framtid, det inspirerar.

Yrkesstolthet

Tyvärr tycker de inte att de fått ett positivt bemötande av andra när de berättat att de ska bli lärare.
- Yrket har skadats av media och dagens politiker, tycker Kristian, som också säger:
- De allra flesta lärare gör ett kanonjobb där ute!

Men framtiden har nu de nu framför sig. Idag är de mycket glada för att de under utbildningen tränats i att problematisera sin egen yrkesroll.
- Från utbildningen har vi med oss en hög professionsnivå och en stor yrkesstolthet!

Vi önskar dem nu lycka till.

Madelene Törnqvist, januari 2009