Suparna Sanyal

Docent och lektor vid avdelningen för molekylärbiologi

Suparna Sanyals forskning baserar sig på en relativt ny teori, nämligen att ribosomer är involverade i veckningen av proteiner. Hennes arbete visar också på att detta kan kopplas till en särskild typ av proteinrelaterade sjukdomar.

Hur kom det sig att du blev forskare?

Det går i familjen. Min far forskade inom kemi och jag tyckte att det verkade intressant och utmanande att få arbeta fritt med det jag själv ville göra. Som student bestämde jag mig för att göra akademisk karriär och gjorde min doktorsavhandling i Indien. Redan innan min disputation var färdig så påbörjade jag min postdoc i Lund.

Vad handlar din forskning om?

Huvudsakligen om mekanismerna för proteinsyntes och proteinveckning, två processer som båda involverar ribosomer. Min grupp studerar ribosomernas olika funktioner och tittar särskilt på samband mellan ribosomernas roll i proteinveckningen och deras koppling till prionsjukdomar. Det är än så länge ett litet fält och bara tre eller fyra forskningsgrupper i världen ägnar sig åt det.

Vad är en prionsjukdom?

Prionsjukdomar är neurogenerativa, det vill säga de skadar nervsystemet. Den infektiösa partikeln är inte ett virus eller en bakterie, utan ett protein. Proteinet anrikas i hjärnan och bildar fibrer som till sist skadar vävnaderna. Ofta blir man smittad genom att äta infekterad vävnad, men sjukdomen verkar också kunna uppstå spontant och i flera fall har vi inte kunnat identifiera orsaken. Exempel på prionsjukdomar är galna ko-sjukan och scrapie.

Finns det något bot mot dessa sjukdomar?

När djur infekteras så stoppar man spridningen genom mass-slakt. Det finns ett fåtal mediciner som verkar hjälpa, men mekanismerna bakom medicinerna är inte klarlagda. Prionproteinerna är värmestabila, så de förstörs inte när man tillagar maten, som många mikroorganismer och toxiner gör.

Vad har du för planer för framtiden?

Jag vill fortsätta forska och om jag får anslag så kommer jag att fortsätta med det här projektet. Det finns fortfarande mycket att upptäcka inom det här området. Jag har också patent på en teknologi som jag har utvecklat, där man isolerar ribosomer med en markör på. Det finns ett stort kommersiellt värde i detta eftersom många laboratorier har användning för renade ribosomer, och det är någonting att arbeta vidare med.

Vad gör du på din fritid?Jag har inte så mycket fritid. När jag inte jobbar så umgås jag med familjen.

Förebild: Ingen speciell. Jag föredrar att vara mig själv.

Favoritplats: Uppsala och Calcutta.

Största upptäckten: Den är inte gjord än.

Sara Engström