Leif Kirsebom

Professor och prefekt vid Institutionen för Cell- och molekylärbiologi.

Kontoret domineras av bokhyllor fyllda med pärmar och böcker och på ena väggen hänger ett stort fotografi som han själv har tagit när han var på besök i Indien. Leif Kirsebom är en man med många strängar på sin lyra. På dagarna balanserar han sina sysslor som prefekt med sin forskning och kanske bygger han en mur eller två i trädgården när han kommer hem.

Vilka arbetsuppgifter har du?
Jag leder en forskargrupp med allt vad det innebär med handledning av doktorander och postdoktorander. Jag deltar också i grundutbildningen där jag fungerar som gästföreläsare på flera olika kurser och är kursansvarig för ”RNA: struktur, funktion och biologi”. Sedan är jag prefekt också, vilket tar ungefär 50 % av min tid. Som prefekt ska jag leda administrationen, se till att regelverket på institutionen följs och ansvara för institutionens ekonomi och arbetsmiljö.

Vilken av dina arbetsuppgifter tycker du är roligast?
Forskningen, otvetydigt. De andra sakerna är ganska roliga, men forskningen är som en drog för oss. Man kommer ifrån de vardagliga sakerna och får utlopp för det man vill. Det är vår ”escape rout”.

Vad handlar din forskning om?
En molekyl som har varit i fokus hela tiden är tRNA. Vi vill förstå hur RNA kan fungera som en biokatalysator, samt hur det interagerar med proteiner, andra RNA-molekyler och små molekyler som t.ex. metalljoner. En del av vår forskning går ut på att identifiera RNA-inhibitorer som kan användas för att utveckla antibiotika. Nu på senare tid har vi börjat arbeta med mykobakterier och har nyligen upptäckt att de bildar sporer. Det är en mycket kontroversiell upptäckt och det finns de som inte tror på detta.

Vad har du för planer för framtiden?
Fortsätta forskningen och se till att institutionen går ihop. Utöver det är jag mycket involverad i samarbeten med universitet i Kina och Indien och dessa samarbeten vill jag fördjupa.

Vad har du för fritidsintressen?
Jag har en båt som jag ska ner och slipa på nu. Jag läser mycket och fotograferar en del, och så tycker jag om att bygga murar i trädgården och göra planteringar kring dem. Sedan kommer förstås rådjuren och äter upp plantorna. Ett annat stort projekt just nu är att inreda garaget som vi har byggt, jag ska lägga golvet själv och måla väggarna.

Förebild: Jag fascineras av de som forskade kring kvantmekanik. Nils Bohr är en personlighet som jag uppskattar mer och mer och gärna skulle velat träffa.
Favoritplats: Hemmet, medelhavet, USA...
Största upptäckt: Sporulering i mykobakterier.

Sara Engström