Cecilia Berg

Docent vid avdelningen för ekotoxikologi

Om man gör sig synlig som forskare så kan man nå ut till media och på så vis även till allmänheten, menar Cecilia Berg. Just nu undersöker hennes grupp hur rester av läkemedel som kommer ut i naturen påverkar djurlivet omkring oss.

Vad handlar din forskning om?

Jag tittar på hur miljögifter påverkar vilda djur. Det handlar framförallt om att studera tidiga utvecklingsstadier hos djur, och se hur känsliga de är för ämnen som stör hormonbalansen. Min grupp arbetar mycket med reproduktionssystemet. Om det skadas så påverkas inte bara individen som utsatts för giftet, utan hela populationen.

Vilka djur arbetar ni med?

Vi använder grodor och fåglar som modelldjur. Ibland hämtar gruppen in vilda arter för att jämföra deras känslighet med de djur som vi har på labbet. För tillfället arbetar vi mycket med grodor och hur de påverkas av läkemedelsrester som släpps ut i naturen, nedströms om reningsverken. P-piller och vissa cancermediciner innehåller hormoner som kan påverka djurens utveckling.

När är jobbet som roligast?

Det är jättekul att handleda och skriva artiklar. Jag tycker till och med att det är roligt att skriva forskningsansökningar. För mig är det här den perfekta blandningen av att få skriva och att driva projekt. Det är roligt att få förverkliga mina egna idéer.

Har du några ovanliga arbetsuppgifter? Jag var med i en dokumentären ”Underkastelsen” av Stefan Jarl. Filmen handlade om miljögifter och visades på folkets bio i år. Det kanske kan räknas som ovanligt.

Är forskare och deras verksamhet efterfrågad av media?

Det händer att vi går ut med pressmeddelanden när vi har hittat något av allmänintresse. Då brukar vi få stor respons från både dagstidningar och facklitteratur av olika slag. Det handlar om att höra sig synlig och visa vad man gör. Lyckas man med det så finns det definitivt ett intresse från medias sida.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag hoppas på att få så mycket forskningsmedel att jag kan ha en större grupp där alla jobbar med delprojekt för att nå ett större, gemensamt mål. Nu består gruppen av mig, en doktorand och tre examensarbetare.

Vad gör du på din fritid?

Jag tränar en del aerobics. Just nu lägger jag mycket tid på att ta hand om min ettårige son, så jag hinner inte med så mycket annat.

Förebild: Jag kommer inte på någon just nu.

Favoritplats: Ute på havet.

Största upptäckt: Att grodor är känsligare för hormonstörande miljögifter än man tidigare trott.

Sara Engström