Anna Qvarnström

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

Anna Qvarnström har just fått en lektorstjänst. Under de närmaste åren kommer hon att ansöka om att avancera till professor.

När började du tänka på dig själv som forskare?
När jag blev doktorand och hade ett eget projekt som jag ansvarade för. Doktorandtiden är egentligen en slags forskarutbildning, så i början var jag lite osäker i rollen som forskare, men det tog sig.

Vad handlar din forskning om?
Hur olika arter bildas. Jag jobbar till exempel med två typer av flugsnappare som håller på att separera från varandra. De är fortfarande så nära släkt att de kan para sig med varandra, men avkomman blir inte lika livskraftig. Det är intressant att studera vad som gör att de två typerna av fåglar håller på att utvecklas åt olika håll.

När visste du att du skulle bli zooekolog? När jag läste en påbyggnadskurs i zooekologi. Fram till dess hade jag tänkt bli vetenskapsjournalist, men zooekologin var så rolig att jag fastnade för den och började forska istället.

Hur många timmar jobbar du i veckan?
Jag jobbar mer än heltid. Men det är något som jag har valt att göra eftersom jag tycker att jobbet är så spännande. Det är inte ett krav att arbeta så mycket.

Vad innebär ditt arbete som universitetslektor?
Jag har precis gått över från forskningstjänst till lektor, så det är inte så mycket som har ändrats än. Men det ingår till exempel mer undervisning i ett lektorat än i en forskningstjänst. Nu undervisar jag 10 % av min tid, men i ett lektorat tar undervisningen upp ungefär hälften av arbetstiden.

Vad är dina planer för framtiden?
Jag ska ansöka om en uppgraderingsprofessur, vilket innebär att jag blir professor. När det gäller min forskning så ska det bli mycket spännande att ta reda på ifall det är de ekologiska skillnaderna mellan flugsnapparna som gör dem genetiskt oförenliga.

Vad gör du på din fritid?
Jag sysslar en del med forskningen även på fritiden. Utöver det så arbetar jag i trädgården och umgås mycket med mina söner som är 13 och 21 år gamla.

Förebild: Jag beundrar olika personer för olika saker, så det är svårt att bara nämna en.
Favoritplats: Det är skönt att ha skog i närheten så att jag kan gå ut i naturen.
Största upptäckt: Vi hade en artikel i Science för några år sedan. Där visade vi att det finns en mängd artbildningsgener på en av fåglarnas könskromosomer.

Sara Engström