Anders Virtanen

Professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, avdelningen för molekylärbiologi, samt Uppsala RNA Research Centre (URRC)

Forskare ska interagera med samhället. Anders Virtanen anser att man ofta misstolkar denna uppgift som att den bara handlar om att förmedla populärvetenskap. Den viktigaste interaktionen ligger enligt honom i att starta kunskapsintensiva företag.

Vad skulle du göra om du hade obegränsade resurser?

Jag skulle se till att jag hade en fullt finansierad, lagom stor forskargrupp på tio personer. Om man har en större grupp än så blir det svårt att hålla sig involverad i de olika projekten. Utöver det så skulle jag fortsätta jobba med det jag håller på med nu, men låta någon annan sköta administrationen.

Vad handlar din forskning om?

Den handlar om genreglering i eukaryota celler. En central fråga är hur komplexiteten hos en däggdjurscell skapas. Vi människor har ungefär lika många gener som maskar, men vi har en betydligt större komplexitet hos proteinerna.

Vad är aktuellt med din forskning just nu?

I forskningsgruppen sitter vi precis och analyserar resultat från en sekvensering, för att se om vi har tänkt rätt. Jag har också ett företag, tillsammans med Leif Kirsebom, som tar fram ny antibiotika. Vi har hittat tolv nya antibiotikakandidater som vi ska titta närmare på.

Hur ser du på företag som startas ur universitetets forskning?

Det är mycket positivt. Forskare ska inte driva företagen, men de ska aktivt bidra till att de startas. Vi har tre uppgifter; den första är att forska, den andra är att undervisa och den tredje är att interagera med samhället. Man misstolkar ofta den tredje uppgiften och tror att den bara handlar om att prata populärvetenskap i radion. Den viktigaste tredje uppgiften är att starta kunskapsintensiva företag.

Vad bör man tänka på när man väljer sitt examensarbete?

Det kan vara svårt att som student se om ett projekt är bra eller dåligt. Intrycket som du får beror mycket på hur handledaren lägger fram det. Skulle jag säga att mitt projekt går ut på att ta fram antibiotika blir många intresserade, men beskriver jag i detalj vad vi ska göra i labbet, så får jag ingen hord av projektarbetare. Sätt dig in i vad projektet handlar om och vad du kommer att få göra. Se till att det är en frågeställning som intresserar dig. Kom ihåg att det till stor del handlar om att hitta en grupp som du trivs i. Fundera också på vad du vill göra efter examen och om examensarbetet leder fram till det, eller åt något annat håll.

Vad gör du på din fritid?

Jag seglar och åker skidor - både utför och längd. Jag går ut med hunden och plockar svamp, och umgås med familjen. Det mesta jag gör på fritiden knyter på något vis an till friluftsliv.

Förebild: Ulf Pettersson och Phil Sharp, som handledde mig när jag doktorerade och gjorde min postdoktorala utbildning, är goda förebilder inom forskning och utbildning.

Favoritplats: Söderarms skärgård.

Största upptäckten: Det är två stycken. Under mitt examensarbete upptäckte jag det första mRNA polyA-stället i ett humant virus. Den andra upptäckten är det enzym i animala celler som tar bort polyA-svansen på mRNA.

Sara Engström