Månadens forskare

Intervjuer

Anna Qvarnström, Zooekologi

Anna Qvarnström har just fått en lektorstjänst. Under de närmaste åren kommer hon att ansöka om att avancera till professor.
Läs mer om Anna och hennes forskning

Göran Arnqvist, Zooekologi

Göran Arnqvist studerar hur honor och hanar kan hamna i evolutionär konflikt med varandra. Hans grupp forskar framförallt på insekter och i deras odlingsrum står stora värmeskåp med glasburkar fulla av frön och skalbaggar.
Läs mer om Göran och hans forskning

Petra Korall, Systematisk biologi

Hon ville egentligen bli gymnasielärare, men omvändes av en kurs i floristik. Nu har Petra Korall startat en forskargrupp som studerar skyhöga ormbunkar.
Läs mer om Petra och hennes forskning

Anders Virtanen, Molekylärbiologi

Forskare ska interagera med samhället. Anders Virtanen anser att man ofta misstolkar denna uppgift som att den bara handlar om att förmedla populärvetenskap. Den viktigaste interaktionen ligger enligt honom i att starta kunskapsintensiva företag.
Läs mer om Anders och hans forskning

Cecilia Berg, Ekotoxikologi

Om man gör sig synlig som forskare så kan man nå ut till media och på så vis även till allmänheten, menar Cecilia Berg. Just nu undersöker hennes grupp hur rester av läkemedel som kommer ut i naturen påverkar djurlivet omkring oss.
Läs mer om Cecilia och hennes forskning

Thijs Ettema, Molekylär evolution

Thijs Ettema är på väg att bilda en egen forskargrupp, någonting han tycker är både spännande och utmanande. Han liknar sin forskning vid att lägga ett stort evolutionärt pussel med många delar och många okända faktorer.
Läs mer om Thijs och hans forskning

Maria Selmer, Strukturbiologi

Det finns sådant som är för litet för att vi ska kunna se det. Då behöver vi någon som gör det synligt för oss. Maria Selmer arbetar med en metod som gör att hon kan ta fram bilder på hur ett protein egentligen ser ut.
Läs mer om Maria och hennes forskning

Mats Thulin, Systematisk biologi

Efter intervjun ska Mats Thulin träffa ett inspelningsteam från BBC, men innan dess berättar han om hur det är att arbeta som botanist vid Uppsala universitet. En av de stora fördelarna med hans jobb är att han kan resa världen runt för att samla in de växter som väcker hans intresse.
Läs mer om Mats och hans forskning

Siv Andersson, Molekylär evolution

Hennes forskningsgrupp var den första i Sverige att sekvensera hela arvsmassan hos en organism och idag har hon hunnit handleda 16 doktorander till doktorsexamen. Siv Andersson visar en livlig entusiasm och energi för allt hon gör, vare sig det är att forska eller att idrotta.
Läs mer om Siv och hennes forskning

Per Ahlberg, Evolutionär organismbiologi

På Per Ahlbergs skrivbord ligger ett flertal avgjutningar. Bland dem finns en riktigt speciell som hans grupp har hittat förlagan till; det allra äldsta kända fotavtrycket av landlevande ryggradsdjur. Det är 395 miljoner år gammalt och ändrar hela vår tidsuppfattning om när våra förfäder lämnade havet och började gå på land.
Läs mer om Per och hans forskning

Leif Kirsebom, Mikrobiologi

Kontoret domineras av bokhyllor fyllda med pärmar och böcker och på ena väggen hänger ett stort fotografi som han själv har tagit när han var på besök i Indien. Leif Kirsebom är en man med många strängar på sin lyra. På dagarna balanserar han sina sysslor som prefekt med sin forskning och kanske bygger han en mur eller två i trädgården när han kommer hem.
Läs mer om Leif och hans forskning

Sandra Kleinau, Molekylär immunologi

När man älskar sitt arbete lägger man i en extra växel. När Sandra Kleinau doktorerade var det nära att hon sprang till universitetet om mornarna för att forskningen som väntade där var så rolig. Nu driver hon en egen forskningsgrupp och ansvarar för en stor del av immunologiutbildningen vid Uppsala universitet.
Läs mer om Sandra och hennes forskning

Hans Ellegren, Evolutionsbiologi

I det lilla finns svaret till det stora. Hans Ellegren studerar DNA för att förstå hur den biologiska mångfald som vi omges av har uppstått. Utöver sin forskning i evolutionsbiologi är Hans Ellegren också aktiv i debatten kring den politiska styrningen av vetenskapliga studier.
Läs mer om Hans och hans forskning

Suparna Sanyal, Molekylärbiologi

Suparna Sanyals forskning baserar sig på en relativt ny teori, nämligen att ribosomer är involverade i veckningen av proteiner. Hennes arbete visar också på att detta kan kopplas till en särskild typ av proteinrelaterade sjukdomar.
Läs mer om Suparna och hennes forskning

Elena Jazin, Zoologisk utvecklingsbiologi

Ett specifikt operastycke består alltid av samma noter, men resultatet blir väldigt olika beroende på var i världen och med vilken orkester det framförs. På samma sätt är det med beteendegenetik; gener och miljöfaktorer samspelar vilket resulterar i olika beteende, förklarar Elena Jazin. Det mest spännande med att vara forskare är, enligt henne, sökandet efter svar som ständigt genererar nya frågor att besvara.
Läs mer om Elena och hennes forskning

Laura Parducci, Evolutionär funktionsgenomik

För Laura är friluftsliv viktigt och någonting hon får en hel del utav när hon ska samla material till sina forskningsprojekt. Genom att borra i frusna sjöar får hon upp pollenkorn från växter som bevarats i sedimentet i över 10 000 år, och kan på så vis studera växternas utbredning och evolution.
Läs mer om Laura och hennes forskning

Staffan Svärd, Mikrobiologi

Vad är det som gör att tarmparasiten Giardia ger upphov till sjukdom hos människor? Hur påverkar parasiten och värden varandra? Det är dessa frågor som Staffan Svärd vill finna svar på. Hans forskningsgrupp arbetar främst med Giardia, men även med andra tarmparasiter, och studerar framförallt parasitens och värdens interaktioner.
Läs mer om Staffan och hans forskning