Markus Wistrand

Kombinerar ekonomi och molekylär bioteknik

Som finansiell analytiker är det ett måste att vara intresserad av aktier, det säger Markus Wistrand som själv analyserar investeringar i hälsobranschen. Markus läste civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, en utbildning han är mycket nöjd med. Han har även examen i företagsekonomi och har doktorerat i bioinformatik.

Efter gymnasiet funderade Markus Wistrand först på att söka läkarutbildningen eller läsa teknisk fysik, men slutligen valde han att läsa molekylär bioteknik, på grund av att det lät mest spännande. 1996 påbörjade han civilingenjörsprogrammet, som höll hög kvalitet enligt Markus:

- Engagemanget var stort hos dem som arbetade kring utbildningen. Vi var också många duktiga studenter vilket bidrog till ett stimulerande studieklimat.

Markus Wistrand tyckte utbildningen gav en god blandning mellan kunskaper i matematik och molekylärbiologi men han såg ändå till att bredda sig ytterligare genom att läsa kurser i företagsekonomi. Efter exjobbet på Amersham Biosciences (numera GE Healthcare) började han att doktorera på Karolinska Institutet. Som doktorand fortsatte han med ekonomistudierna vilket senare ledde till en examen i företagsekonomi.

Tiden som doktorand

Markus ångrar inte att han doktorerade, trots att det inte blev en fortsatt karriär inom forskningen, och inte heller en karriär inom bioinformatik som han doktorerade i.

- Som doktorand får man förmånen att ägna sig åt något som verkligen intresserar och fascinerar.

Arbetet som analytiker

Idag arbetar Markus på fondbolaget Healthinvest Partners. Där analyserar han bolag som kan vara intressanta investeringsobjekt. Arbetet består mestadels i att läsa mängder med fakta, göra analyser, träffa representanter för företag, genomföra enkäter och göra intervjuer med kunder till bolagen. Inte sällan analyseras bolag som bedriver forskning på hög nivå och då kommer Markus kunskaper i biologi samt hans erfarenheter från forskartiden väl till pass.

- I övrigt är det mitt ekonomiska tänkande som jag har störst nytta av.

Tjänsten fick han genom kontakter, efter att han först jobbat ett halvår på Q-MED efter disputationen. Han tror att konkurrensen om jobben är hårdare idag än vad det var för några år sedan, och han tror att lite erfarenhet och kontakter lönar sig som nyutexaminerad:

- Till studenter som vill arbeta som analytiker rekommenderar jag att redan under utbildningen söka sommarjobb på banker eller andra finansiella företag. Jag tror att det finns utrymme för sådant, och som bioteknolog har man en annorlunda bakgrund jämfört med de flesta. Dessutom är det såklart en förutsättning att tycka om ekonomi och ha intresse för aktier för att kunna göra det jag gör.

Madelene Törnqvist