Kristoffer Forslund

Doktorand med siktet inställt

Han skickade sitt CV till alla forskningsledare inom intressanta områden. Kontaktsökandet ledde till napp på KTH där Kristoffer Forslund idag är doktorand i bioinformatik. Men forskningsområdet hade lika gärna kunnat bli molekylär bioteknik…

Att kunna jämföra civilingenjörsprogrammen i molekylär bioteknik respektive bioinformatik är Kristoffer Forslund rätt person för, han har nämligen läst båda. Idag tycker han att programmet i molekylär bioteknik har tillfört användbar biologi som det senare saknade men annars var det bioinformatik som lockade ända från början. Han tycker det fanns många bra kurser i båda programmen men minns särskilt kurser i kvantmekanik och beräkningsvetenskap som givande. Ibland saknade Kristoffer det djup som han hade önskat på utbildningarna och valde därför att läsa utvalda böcker för att få en djupare förståelse.

-Jag rekommenderar verkligen alla bioinformatikstudenter att läsa Douglas Hofstadters bok ”Gödel-Escher-Bach”, samt Peter Nilssons bok ”Rymdväktaren”. De ger en djupare förståelse och större entusiasm för ämnet.

Kristoffer uppmanar också studenter att se möjligheter, nästan alla studenter han läste tillsammans med hade tråkigt nog likadana karriärmässiga drömmar.

-Det finns en risk att vissa upplever sig som avvikande och begränsas av det, men egentligen finns det inga begränsningar, så länge man inte ser dem.

Ett av Kristoffers examensarbeten handlade om att visualisera evolutionära händelser på Linnécentrum för bioinformatik. Genom kontakter därifrån åkte han senare på utbyte till Tübingen i Tyskland, och genomförde där ett liknande projekt samtidigt som han läste kurser. Det andra examensarbetet gjorde han på Institutionen för genetik och patologi på Uppsala universitet. Kristoffer ser en stor fördel i att ha gjort många projekt och tycker att man som student ska passa på att ta alla chanser som ges till sådana.

-Man lär sig den sociala koden och det vetenskapliga arbetssättet i en akademisk miljö. Det är värdefullt även om man inte vill forska.

Idag är Kristoffer doktorand på Stockholm Bioinformatics Center. Huvudsakligen handlar hans studier om proteindomäner, och hur domänarkitekturen kan kopplas till evolution respektive funktion. I framtiden vill han forska endera inom industrin eller universitetsvärlden men siktar först på att skaffa sig erfarenheter, och vill därför gärna göra en Post-doc utomlands efter disputationen.

Vad Kristoffers framtidsdrömmar handlar om i ett längre perspektiv, är att kunna bidra till förlängt människoliv. Men först och främst är det doktorandstudierna som hägrar och om dem säger han:

-Som doktorand har jag möjlighet att bidra till relevanta studier och utforska frågeställningar som intresserar mig. Jag har ett stort intresse för vad forskningen kan åstadkomma just inom mitt fält, och det är det som huvudsakligen driver mig.

Madelene Törnqvist