Emma Berglund

Kontaktnät ledde till Biovitrum

På Biovitrum och avdelningen för affärsutveckling jobbar Emma Berglund, utbildad civilingenjör i molekylär bioteknik. Att arbeta som Associate Director är ovanligt i hennes unga ålder men de rätta kontakterna gjorde titeln möjlig.

– Under utbildningen talade många om betydelsen av ett kontaktnät men det var först när jag började jobba som jag förstod hur mycket det kan bidra med.

Examensarbete på SwedenBIO

Med en utåtriktad personlighet skrev Emma brev till intresseorganisationen SwedenBIO när det var dags att skriva examensarbete. Sedan ringde hon dem.

- Jag sade bara: ”Hej, jag vill göra examensarbete hos er.”

SwedenBIO kunde erbjuda ett projekt där hon skulle ta reda på ungdomars attityd till bioteknik. Efter examensarbetet fick hon stanna kvar och utföra diverse pappersarbete. Arbetsuppgifterna var till en början ganska tråkiga.

- Jag fick stoppa papper i kuvert.

Så småningom byttes dock arbetet samt timavlöningen ut och Emma blev heltidsanställd som projektledare. SwedenBIO är en organisation med många olika bioteknikföretag som medlemmar, vilket gjorde att Emma under tiden som projektledare lärde känna många personer på olika poster inom industrin. Det var de kontakterna som sedan bidrog till hennes anställning på Biovitrum.

Behandlar forskningsansökningar

På Biovitrum handlar Emmas arbete både om ekonomi/marknad och om forskning. Hennes avdelning sköter in- och utlicensieringar av forskningsprojekt. Projekten behandlar många olika sjukdomar och Emma måste ofta läsa på om sjukdomar och annat som hon inte känner till i ansökningarna.

- Inom affärsutvecklingsbranschen har jag enormt mycket kvar att lära men på ett så stort företag som Biovitrum ser jag bra utvecklingsmöjligheter.

För inom branschen för bioteknik verkar Emma vilja stanna eftersom hon själv säger sig ha ett stort intresse av just hur människokroppen fungerar och för olika sjukdomar som drabbar oss.

Bra med en civilingenjörsbakgrund

Idag anser Emma sig nöjd med bakgrunden som civilingenjör.

- Jag är glad över all den matematik som ingick i utbildningen. Jag har nytta av att vara van med siffror, även om jag inte använder mig av någon högre matematik i arbetet.

I likhet med många andra i klassen läste hon extrakurser vid sidan av programmet.

- Jag läste ekonomi och fysiologi bland annat. Fysiologin är viktig för oss biotekniker och det borde ingå mer i utbildningen. Industrin som vi hamnar i syftar oftast till mänsklig forskning och därför behövs goda fysiologiska kunskaper för att förstå.

Tips

Emma tipsar nuvarande studenter till att skapa så många kontakter som möjligt, bland annat genom att gå på seminarier och informationsmöten. Hon råder också studenter till att se sig omkring med ett bredare perspektiv.

- Var beredd på att ta jobb inom en annan bransch eller verksamhet än den du anser som den optimala. Det ena leder till det andra!

Madelene Törnqvist