Elin Falk

Bioinformatiker som forskningsingenjör

Som forskningsingenjör på Rudbecklaboratoriet är Elin Falk helt färsk, men hon har snabbt kommit in i det nya arbetet. Elin är examinerad civilingenjör i bioinformatik och ingår idag i en forskningsgrupp som utvecklar metoder för molekylär analys.

- Om jag gör en bra analys så kan forskningsresultaten bli mer framgångsrika än vad de blivit med vanliga labanalyser. Faktumet gör mig motiverad.

Elin Falk kommer från Uppsala och läste naturvetenskapsprogrammet med bioteknikinriktning på gymnasiet. Efter studenten var hon osäker på vad hon ville läsa. Eftersom hon inte hade läst någon programmering på gymnasiet var hon rädd att det skulle bli svårt med just bioinformatik. Men det blev det inte.

- Visst var det lite tufft i början men man lärde ju sig.

Examensarbete i Skottland

Utbildningen gav breda kunskaper, och en god översikt av olika algoritmer och datatermer. Elin ville dock läsa mer ren biologi och valde att kombinera biologikurser med ett utbyte. Det blev Cranfield University och programmet ”Molecular Medicine”. Tyvärr var nivån på kurserna i biologi inte lika hög som hon förväntat sig och exjobbet fick bli inom bioinformatik. För att kunna göra ett bioinformatiskt examensarbete fick hon flytta till Dundee i Skottland. Där analyserade hon genuttryck i tjocktarmcancerpatienter och skulle ha fått fortsätta inom det projektet om hon så hade önskat.

- Arbetsuppgifterna var lockade men jag valde ändå att flytta hem till Sverige igen.

Civilingenjörsprogrammet gav en god grund

Tillbaka i Uppsala jobbar Elin på institutionen för genetik och patologi. Hon har stor nytta av att ”tänka programmering” som hon uttrycker det, ett tänk hon utvecklade under åren på civilingenjörsprogrammet i bioinformatik.

- Det var förvånansvärt lätt att komma in i programmeringen. Trots att jag inte har så stor erfarenhet av programmet jag arbetar med idag så har jag ändå tillräckliga grundkunskaper för att klara det. En annan färdighet från utbildningen som Elin säger sig ha användning av är att tänka kritiskt hela tiden.

Bioinformatik okänt för många

Det är få människor omkring Elin som vet vad en bioinformatiker egentligen gör. Om någon frågar henne svarar hon:

- Det är vi som utvecklar och vidareutvecklar de program som biologer och andra använder för att göra sina analyser med. Vi gör att de som utför själva laben får ut mycket mer av sina analyser.

Eftersom Elin har ett intresse i biologiforskning men aldrig har velat utföra laborationer passar rollen som bioinformatiker henne väl. Det märks att hon tycker att arbetet är roligt och säger övertygande:

- Data ser ju olika ut varje gång de genereras!

Framtidsplanen

Under de kommande åren i yrkeskarriären ser Elin Falk särskilt fram emot att lära sig nya tekniker samt att prova på fler tillämpningsområden. Men närmast hoppas hon kunna bidra till att den egna forskningsgruppen finner framgångsrika resultat.

Madelene Törnqvist