Carolin Frank

Civilingenjör med examensarbete utomlands ledde till professur i Frankrike.

Med en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik bakom sig och studier i Frankrike har Carolin Frank gått forskarvägen och etablerat sig som Assistant Professor på University of California, Merced.

Carolin började på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 1994, som en av de första årskullarna på programmet. Från början var det en karriär inom biotekbranschen som lockade men väl på plats så fick hon upp ögonen för biologin som sådan.

- Jag började läsa mer biologi, molekylär genetik var speciellt roligt, och läste även franska under ett år. Jag kombinerade det genom att åka till Lyon på utbyte och gjorde där mitt examensarbete på att analysera bakteriegenom på dator.

Hur kom du till Lyon?

- Exjobbet fick jag när jag var på intervju i Lyon. Universitetet jag var på hade inget labb som föll mig i smaken så jag fick adressen till ett annat universitet i Lyon. Jag tog bussen dit och han som öppnade dörren erbjöd mig ett exjobb som verkade jätteroligt. Det ledde så småningom till två publikationer och doktorandtjänst i Uppsala.

Finns det något som du skulle vilja ha gjort som du inte gjorde under studietiden?

- Jag önskar att jag hade gjort mer forskningsprojekt på somrarna som man gör här i USA, det skulle gett bra kontakter och erfarenheter.

Det Carolin känner hon kunde ha gjort mer av under studietiden var att engagera sig i något förutom studierna.

- Jag ångrar det såhär i efterhand. Jag tog kurserna väldigt seriöst men det hade varit bra att göra annat också!

Värdet av olika färdigheter och kunskaper

Erfarenheterna, och färdigheten att snabbt ta till sig information och lösa problem har visat sig vara det mest användbara som Carolin tog med sig från studierna.

- Mycket av det jag gör specifikt i min forskning fanns inte ens när jag började på min utbildning så jag hade omöjligen kunnat lära mig det där. Ändå känner jag att utbildningen förberedde mig väl för det jag sysslar med nu.

Efter examen så började Carolin som doktorand i Uppsala 2000 hos Siv Andersson på Molekylär Evolution och studerade Bartonellas genom. Men det dröjde inte fören hon åkte utomlands igen. Efter doktoreringen så valde hon att fördjupa sig inom eukaryota mikroorganismer, speciellt jäst, genom att göra en postdoc i Dublin, på Trinity College 2005-2007. Och det var det noggranna arbetet under dessa tjänster som gjorde att hon fick möjligheten att komma till University of California. Där arbetar Carolin nu som Assistant Professor med målet att kombinera mikrobiell genomevolution och ekologi.

- De viktigaste färdigheterna för jobbet var nog min förmåga till självständigt forskningsarbete, undervisningserfarenhet och min samarbetsförmåga. Åtminstone på pappret. Sen tror jag att min intervju var viktig såtillvida att mina blivande kollegor uppfattade mig som öppen, intresserad av deras arbete och av att samarbeta med dem, och som en person som var lätt att ha och göra med. I det dagliga arbetet så arbetar jag mycket med att snabbt plöja vetenskaplig litteratur och göra om till föreläsningar, skriva massor i form av ansökningar och artiklar. Mycket kommunikation med kollegor och studenter. Dessutom programmering, experimentell design och en hel massa biologi.

Vilka tips kan du ge till dagens studenter för att de ska lyckas hitta en bra praktikplats?

- Fundera ordentligt på vad som intresserar dig mest. Det är jättebra att göra forskningspraktik några gånger innan men gör sitt exjobb tror jag, så att man vet mer om vilka möjligheter som finns, och vad man tycker om att göra. Vilken typ av arbete trivs du med? Lab eller programmering?- En annan sak - en duktig student kan verkligen vara en tillgång för handledaren, och det är kanske inte alltid man inser det som student. Det är verkligen givande att känna att man som student verkligen bidrar med något, och det kan leda till värdefulla rekommendationer för nästa steg.

Med det som grund så brukar Carolin rekommendera att man lägger energi på att hitta en handledare som verkar juste och entusiastisk. Även om handledarens tid är begränsad så berättar Carolin att detta oftast beror på tidsbrist snarare än ointresse.

Vad tittar du på hos en student som vill göra praktik/examensarbete hos dig?

- Motivation - verkar studenten känna genuint intresse för projektet? Erfarenheter - det är förstås alltid en fördel att studenter har förkunskaper i ämnet så att inlärningsperioden minimeras, men det är inte ett absolut måste. Betyg, engagemang utanför studierna. En bra rekommendation betyder väldigt mycket. Om man som handledare försöker skaffa sig en bild av studenten utifrån ett ansökningsbrev är det oftast mycket lättare om brevet är personligt och autentiskt än fyllt av meningar av typen "jag kan hålla många bollar i luften".

Carolin nämner ett antal olika fördelar med att göra examensarbetet eller en praktik utomlands, bland annat så skaffar man sig fler kunskaper än de som ingår i själva projektet, ett snyggare CV och förhoppningsvis också goda rekommendationer.

Sedan finns ju några problem man måste ta tag i när man ska utomlands. Hur krångligt är det egentligen med visum och liknande formalia?

- Det behöver inte vara krångligt, men det kan (tyvärr) bero på handledaren. Det är viktigt att börja i tid. På mitt universitet tar visumprocessen ca 4 månader. När jag fick mitt jobb och var redo att flytta från Uppsala kom mitt visum i sista sekund, dagen innan jag skulle åka. Det var rätt dramatiskt men ordnade sig i alla fall...

Har du några tips för hur de ska lyckas ute i arbetslivet?

- Våga ta risker, försök att hitta ett jobb/forskningsämne du verkligen känner för, lär dig av dina misslyckanden, inse ditt värde, vårda dina relationer med kollegor och chefer, särskilt dom som kan ge rekommendationer för kommande jobb. Lär dig att hantera stress och motgångar, ta tid att göra annat än att plugga/jobba.

Robert Malmgren